Vad är pluralism och pluralism.se?

Pluralism är en inriktning inom politisk filosofi som lyfter fram mångfald utifrån flera olika aspekter. Ett synsätt på livet och människor i samhället.

Pluralism.se är en webbplats med liknande inriktning. Med andra ord mångfald och jämlikhet. En webbplats med debattartiklar och faktaartiklar inom ämnet.

Läs mer om Pluralism – och Pluralism.se

Pluralism

På Wikipedia presenteras pluralism som en ”politisk filosofi”. Snarare ett tankemönster och synsätt på samhället än en komplett ideologi om hur samhället bör styras och ändras. Filosofins röda tråd är mångfald. Detta exempelvis utifrån:

  • Åsikter hos minoriteter
  • Åsiktsfrihet
  • Religionsfrihet
  • Demokrati
  • Allas lika värde
  • Liberalism

Ofta beskrivs den moderna demokratin som en del av pluralismen. Men det finns även åsikter om att demokratin kan ta för snäva inriktningar gällande begränsningarna av befolkningens rättigheter.

Pluralism.se

Sverige är knappast förskonat från rasism, hot och diskriminering. Även om landet har kommit långt inom flera av dessa områden så finns det mycket kvar att göra. Det är utgångspunkten för webbportalen Pluralism.se.

En portal som delar med sig fakta, inspiration och idéer kring detta ämne. Detta med målet att läsarna ska få med sig kunskap som sedan kan appliceras i olika tillfällen i samhället. På detta sätt jobbar pluralism.se för just – pluralism.

Bland annat finns texter om:

Värdegrund

Värdegrund är ”marken vi står på” och som ligger till grund för åsikter, agerande och reagerande. Det kan ibland ses som ett flummigt begrepp samtidigt som värdegrundsarbete kan vara extremt viktigt. Att det förekommer rasism och diskriminering visar att värdegrundsarbetet verkligen behöver fortsätta.

Diskriminering

Ett stort fokus på pluralism.se är att belysa problemet med diskriminering. Detta utifrån exempelvis kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller religiös övertygelse.

MeToo och problematiken med dolda övergrepp

Ett stort antal övergrepp blir aldrig anmälda till polisen. Främst är det övergrepp av en närstående men problemet är även stort på arbetsplatser. Detta visade inte minst Metoo-rörelsen då tusentals kvinnor äntligen vågade tala om de övergrepp som skett på olika arbetsplatser genom deras arbetsliv. Pluralism.se visar här vikten av att lyfta upp frågor om och om igen. I likhet med Metoo är det många av dessa frågor som ”blommar upp” kort men som sedan återigen inte längre debatteras och diskuteras. Att hålla frågan levande är ett av de viktigaste stegen för ett mer jämställt och pluralistiskt samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *